Företagslån för att hjälpa dig med många situationer

Det snabba företagslånet ger effektiv och exakt hjälp till de svenska företagens olika behov. Med olika låneprodukter kan företag uppnå många mål. Företagslånet vänder sig till den som söker snabb finansiering för akuta investeringar, ytterligare tillväxt eller till och med förvärvet av ett nytt affärsområde.

Alternativ, från ett litet lån till ett internationaliseringslån

Det finns många lånealternativ tillgängliga på finansmarknaden, som är skräddarsydda för att skapa ett företag, öka tillväxten och balansera ekonomin. Entreprenörer kan enkelt utnyttja de små lånen eller företagslånen till deras företagsbehov. Det är också möjligt att ansöka om investeringar och rörelsekapitallån, utvecklingslån, konjunkturlån eller internationaliseringslån.

Lån kapital för företagets startfas

Ett flexibelt företagslån kan bidra till att underlätta företagets startfas, när det finns mycket kassaflöde från den inledande investeringen till lönesättningen för anställda.

Företagets tillväxt- och investeringsfinansiering med en webbansökan

Ett företagslån tillämpas via internet och efter lånebeslutet betalas pengarna direkt ut till sökandens konto. Företagslånet är därför en effektfull låneprodukt för att finansiera företagets viktiga investeringar - även efter den hektiska startfasen. Företagen som bedriver verksamheter inom olika branscher kommer att dra nytta av sina företagslån, särskilt som stöd för tillväxten av sin verksamhet.

Företag som har varit aktiva längre på marknaden behöver ofta flexibel finansiering för att kunna genomföra nya investeringar samt balansera sina ekonomier i utmanande konjunkturer.

En proprieborgen är tillräckligt

Ett företagslån kan beviljas till företag i handelsregistret vars ansvarsfulla personer är ansedda. Företaget som ansöker om kredit och lånegarantierna, får inte ha några betalningsanmärkningar.

Utöver företagets och dess ansvariga personers kreditvärdighet är tillhandahållandet av ett osäkert lån en proprieborgen av en privatperson eller personer. En lånesökande kan enkelt hantera sitt borgensåtagande via elektronisk signatur online.

Företagslån enkelt från webben

Snabba lösningar behövs ofta i affärsverksamhet. Till exempel, för att kunna utföra en viktig handel måste tillräcklig finansiering säkerställas så snart som möjligt.

Svenska BusinessCredit – företagslån, är skräddarsydd för att möta detta behov. Företagen erhåller ett lånebeslut inom en arbetsdag och lånekapitalet är tillgängligt från 10 000 kr till 500 000 kr.

BusinessCredit - företagslånet är särskilt lämpat för små och medelstora företag som behöver flexibel finansiering för företagets ständigt föränderliga ekonomiska utmaningar. Tack vare ett snabbt lånebeslut och tydlig prissättning har den nya låneprodukten blivit entusiastiskt mottagen på affärsområdet.

Så här får du nöjdare kunder

Som företagare är nöjda kunder a och o för att ditt företag ska lyckas. Det handlar om mer än att leverera en bra produkt eller en prisvärd tjänst. Det handlar om att få kunden nöjd redan vid första kontakten med dig och ditt företag.
28.3.2019

Betala räkningarna i tid

Som företagare är det viktigt att skapa starka och trygga relationer eftersom att ditt förhållande till leverantörer, kunder och finansinstitut är centralt för ditt företag. För att skapa pålitliga relationer gäller det att inte skjuta upp dina betalningar och hålla dig till det som avtalats.
18.3.2019

Viktiga datum för företagare 2019.

Det finns ett antal datum för företagare som är viktiga att hålla reda på 2019. Precis som tidigare år betalas mervärdesskatten (moms) in halvårsvis i februari och augusti, medan företagare som anställer deklarerar detta och betalar in avdragen preliminär skatt månadsvis precis som tidigare. Viktigt att tänka på är det nya karensavdraget och beräkningsgrunden för sjuklön.
8.3.2019