Viktiga datum för företagare 2019.

Det finns ett antal datum för företagare som är viktiga att hålla reda på 2019. Precis som tidigare år betalas mervärdesskatten (moms) in halvårsvis i februari och augusti, medan företagare som anställer deklarerar detta och betalar in avdragen preliminär skatt månadsvis precis som tidigare. Viktigt att tänka på är det nya karensavdraget och beräkningsgrunden för sjuklön. Nytt för året är också den så kallade MOSS-deklarationen för moms på elektroniska tjänster som ska vara gjord och inbetald kvartalsvis med start 20 april. Skatteverkets allmänna råd om hur elektroniska tjänster beskattas, speciellt de som också erbjuds till kunder i utlandet, presenterades i början av året och hemvisten för bolaget är avgörande ur moms-synpunkt, medan inkomstskatt behöver deklareras i landet där tjänsten "upparbetas", d.v.s. där slutkonsumenten befinner sig. Skatteverkets guide på området ger god vägledning. Vidare ska företag med materiella anläggningstillgångar i form av mark och byggnader notera 1 november som sista datum för att lämna in sin fastighetsdeklaration.

Ta reda på viktiga datum för betalning

Generellt rekommenderas att planera inför viktiga datum för företagare. Att skatt ska varit inbetald den 14 i en viss månad innebär att medel ska finnas tillgängligt på ditt skattekonto den dagen, vilket gör att sista dag för företaget att administrera utbetalningen en bankdag före satt deadline. Företagare som systematiskt missar detta riskerar åläggas betala förseningsavgift och ränta, vilket undviks genom planering. Både Skatteverket och Bolagsverket har bra översikter över viktiga datum och det finns en poäng att sätta sig in i dessa i tidigt skede. Vad gäller just Bolagsverket ska tilläggas att sjumånaders-regeln för inlämning av årsredovisning fortsatt gäller under 2019. Det innebär att senast den 31 juli i år ska årsredovisningen, godkänd av stämman och granskad av revisorerna, lämnas in till Bolagsverket. Det går bra att lämna in redovisningen elektroniskt via tjänsten verksamt.se. Observera att för företag med brutet räkenskapsår gäller annat datum.

Skatter och moms

Avslutningsvis ska vikten av att analysera sin likviditet understrykas. Skatt- och momsinbetalningar kan få stor inverkan på kassaflödet och i värsta fall göra företaget illikvitt och satt i obestånd. Att bygga upp en buffert inför centrala datum för företagare är därför en god idé. Ett sätt att säkra likviditeten är att minska på kundernas kredittid eller att själv öka på sin skuldsättning genom ett företagslån. Därför föreslås alla företag redan nu se över sitt kreditutrymme för att kunna hantera årets viktiga milstolpar.

Så här får du nöjdare kunder

Som företagare är nöjda kunder a och o för att ditt företag ska lyckas. Det handlar om mer än att leverera en bra produkt eller en prisvärd tjänst. Det handlar om att få kunden nöjd redan vid första kontakten med dig och ditt företag.
28.3.2019

Betala räkningarna i tid

Som företagare är det viktigt att skapa starka och trygga relationer eftersom att ditt förhållande till leverantörer, kunder och finansinstitut är centralt för ditt företag. För att skapa pålitliga relationer gäller det att inte skjuta upp dina betalningar och hålla dig till det som avtalats.
18.3.2019

Företagslån för att hjälpa dig med många situationer

Det snabba företagslånet ger effektiv och exakt hjälp till de svenska företagens olika behov. Med olika låneprodukter kan företag uppnå många mål. Företagslånet vänder sig till den som söker snabb finansiering för akuta investeringar, ytterligare tillväxt eller till och med förvärvet av ett nytt affärsområde.
31.8.2018